Nieuwsbericht

Kijlstra Personenvervoer biedt Friese uitkeringsgerechtigden kans op werk

Kijlstra Personenvervoer uit Drachten geeft kandidaten vanuit een uitkeringssituatie een kans om bij hen aan de slag te gaan als personenvervoerder. Kijlstra wil op deze manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen en zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland en directeur Rudy Verwoert hebben 21 december 2017 de overeenkomst ondertekend om deze samenwerking tussen Kijlstra Personenvervoer en Fryslân Werkt! voor 2018 te bekrachtigen.

Directeur Rudy Verwoert is erg blij met deze samenwerking: “Op deze manier kunnen wij als maatschappelijk betrokken bedrijf écht iets doen voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Ze krijgen de kans om een mooi vak te leren én te bouwen aan hun toekomst. Daar doen we het voor!”

In het Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! hebben alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners hun krachten gebundeld. Gezamenlijk ondersteunen zij werkgevers bij het ‘inclusief ondernemen’ op het gebied van personeel. Op donderdag 21 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland namens Fryslân Werkt! en directeur Rudy Verwoert van Kijlstra Personenvervoer.

Kansen voor laagopgeleiden bij Kijlstra Personenvervoer
Hoewel er geen tekorten zijn in het personenvervoer, biedt de samenwerkingsovereenkomst tussen Kijlstra Personenvervoer en Fryslân Werkt! met name kansen voor laagopgeleiden vanuit een uitkeringssituatie. Eind oktober 2017 telde Friesland 13.873 WW-uitkeringen, 30% daarvan is laagopgeleid. Voor hen is het niet altijd makkelijk werk in de regio te vinden. Mogelijk komt daar door deze samenwerking verandering in.

Het aanbod
Wie interesse heeft in de baan als personenvervoerder kan dat kenbaar maken via de website van www.fryslanwerkt.nl. Kandidaten die goed gemotiveerd zijn en geschikt voor het vak, zijn welkom. Kijlstra Personenvervoer investeert door voor hen de opleiding voor personenvervoerder kosteloos te verzorgen. Na een scholings- en stageperiode van maximaal 3 maanden én het behalen van de benodigde taxipas, kunnen kandidaten bij Kijlstra Personenvervoer aan de slag. De auto mét bijbehorende bedrijfskleding staat dan voor hem of haar klaar.