Nieuwsbericht

Ligtaxi in Friesland en Drenthe

De regionale ambulancevoorziening van Fryslân en Drenthe starten 17 april met een pilot met liggend zorgvervoer. In Friesland wordt liggend zorgvervoer uitgevoerd door Kijlstra Personenvervoer.

Liggend zorgvervoer is een nieuwe dienst voor klanten die onderweg geen medische of verpleegkundige zorg nodig hebben, maar wel liggend vervoerd moeten worden. Hiermee wordt onnodige ambulance-inzet voorkomen.

Pilot
Met de pilot onderzoeken de ambulancevoorzieningen hoe vaak liggend zorgvervoer de inzet van geplande ambulancezorg kan vervangen. De pilot loopt tot midden april 2024. Alleen zorgverleners kunnen liggend zorgvervoer aanvragen. Dit gaat via de meldkamer voor planbare ambulancezorg in Drachten. De centralist van de meldkamer stelt op basis van triagevragen vast welke vorm van vervoer het beste past en plant de rit in.

Ligtaxi
Voor het vervoer wordt een ligtaxi ingezet. Deze nieuwe voertuigen zijn speciaal ingericht voor het liggend vervoeren van klanten, waarbij de klant op een comfortabele brancard ligt. Liggend zorgvervoer wordt voor RAV Fryslân uitgevoerd door Kijlstra Personenvervoer en voor RAV Drenthe door de MAI Medische Diensten.

Medewerkers
De medewerkers van de ligtaxi zijn opgeleid en verantwoordelijk voor het comfortabel liggend vervoer van de klant en voor de eventueel meerijdende naaste. Bij liggend zorgvervoer wordt in een team gewerkt met een chauffeur en begeleider. De medewerkers van de ligtaxi dragen geen ambulancekleding.