Nieuwsbericht

Passend vervoer voor personen met verward gedrag

Gemeenten, ambulancediensten, politie, GGZ-instellingen, meldkamers, verzekeraars en het Rijk hebben afspraken gemaakt voor Fryslân en Drenthe over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren. Daarnaast is het de bedoeling om voor deze groep mensen goede zorg en vervoer verder te ontwikkelen en dat de betrokken partijen intensiever gaan samenwerken. In juli 2018 hebben de samenwerkingspartners en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hiervoor een convenant ondertekend. Sietze Kijlstra tekende dit convenant als bestuurder van RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân.

Zoveel mogelijk thuis

Partijen zijn het eens dat personen met verward gedrag, die niets strafbaars doen, niet door politie moeten worden vervoerd en opgesloten. Deze mensen hebben hulp en ondersteuning nodig. Daarom zijn de provincies Friesland en Drenthe gestart om personen met verward gedrag in eerste instantie zoveel mogelijk thuis of in een vertrouwde omgeving te helpen. Als dat niet mogelijk is, dan is het belangrijk dat mensen op een goede manier naar de juist locatie worden vervoerd. In Friesland wordt hiervoor een busje gebruikt met een neutraal uiterlijk. Chauffeurs van Kijlstra zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Kijlstra personenvervoer passend vervoer

Altijd een GGZ-deskundige aan boord

Volgens de afspraken moet er altijd een GGZ-deskundige aan boord is zijn. Die heeft de vaardigheden in huis om op een goede manier om te gaan met personen met verward gedrag en is meer in staat om te zorgen voor deëscalatie van soms moeilijke situaties. Daarnaast kan de GGZ- deskundige beoordelen welke zorg er nodig is en geeft eventueel vervoer met een ‘gewone’ personenbus veel meer rust.

Het volledige convenant voor Friesland is hier te vinden.