Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is taxivervoer van en naar het ziekenhuis, wanneer u hier een afspraak hebt voor uw medische behandeling. Wij halen u op bij uw voordeur en brengen u ook naar de voordeur van het ziekenhuis of andere zorginstelling. Vanzelfsprekend begeleiden onze chauffeurs u graag bij het in- en uitstappen van de taxi of helpen u met het in- en uitrijden van de rolstoelbus.

Onze chauffeurs zijn ervaren en gediplomeerd. Voor deze bijzondere vorm van vervoer hebben we speciale uitgeruste taxi’s en rolstoelbussen.

Reserveren

U reserveert zittend ziekenvervoer via 0512 51 24 84. Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Al ruim dertien jaar maak ik gebruik van het zittend ziekenvervoer. En eigenlijk stap ik de taxi altijd vrolijker uit dan dat ik erin stapte.’ Het volledige verhaal van Sanne Evenhuis leest u hier.

Sanne Evenhuis

Vergoeding

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het zittend ziekenvervoer. Neem contact op met uw verzekeraar om te vragen of u daadwerkelijk in aanmerking komt en wat de exacte vergoeding is.

De vergoeding van zittend ziekenvervoer is voor mensen die:

  • nierdialyse krijgen of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn;
  • radio-, immuun- of chemotherapie krijgen bij kanker of consulten, onderzoek of controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn. Nacontroles zijn geen onderdeel van de behandeling;
  • visueel gehandicapt zijn en niet alleen kunnen reizen;
  • in een rolstoel zitten;
  • vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer (hardheidsclausule*);
  • jonger zijn dan 18 en recht hebben op 24-uurs verpleging en verzorging vanwege een lichamelijke handicap of complexe lichamelijke problemen.

*Hardheidsclausule

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de hardheidsclausule. Als u langdurig en frequent een behandeling moet ondergaan in verband met een (langdurige) ziekte of aandoening en daardoor langdurig bent aangewezen op vervoer. In dat geval wordt met behulp van een vaste formule berekend of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in vanaf het moment dat u voor het eerst reiskosten maakt. De hardheidsclausule geldt ook voor vervoer dat u nodig heeft i.v.m. consulten, onderzoek en controles die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Wat krijgt u vergoed?

  • zittend ziekenvervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer en taxivervoer) tot maximaal 200 km enkele reis
  • vervoer van een begeleider bij verzekerde tot 16 jaar, of als begeleiding noodzakelijk is

Eigen bijdrage

Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar. De eigen bijdrage voor 2024 is €118,-.

Afspraken met Zorgverzekeraars

Uw zorgverzekeraar bepaalt of u recht heeft op zittend ziekenvervoer. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar. Bent u verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar? Dan kunt u online een formulier invullen om toestemming te vragen voor zittend ziekenvervoer of bellen met 058 – 291 38 19.

Heeft u een machtiging voor zittend ziekenvervoer van De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis of Pro Life? Dan kunt u met ingang van 1 januari 2020 via Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) uw zittend ziekenvervoer regelen. Een rit reserveren kan op drie manieren. Via de website, via een app of telefonisch via 088 – 579 88 88.

Bel mij terug